Stary Regulamin Forum - obowiązujący do 1.02.2019

  • Rozpoczynający wątek Vhaeraun
  • Data rozpoczęcia
Status
Zamknięty.

DeletedUser

Guest
Regulamin forum gry plemiona.pl


1. Zasady ogólne

1.1. Każdy Użytkownik, rejestrując się, akceptuje poniższy Regulamin.
Nieznajomość Regulaminu Forum nie zwalnia z jego przestrzegania, nie jest też podstawą uniknięcia kary w przypadku jego złamania.
1.2. Regulaminy stworzone w poszczególnych działach są częścią regulaminu, dlatego Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich zasad.
1.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania tylko z jednego konta. Multikonta na forum są zabronione i skutkują blokadą konta/kont na forum. Niedozwolone jest także wykorzystywanie w jakikolwiek sposób konta innego Użytkownika podczas bana na własnym koncie, jak i zakładanie następnych kont w czasie blokady.
Zabronione jest zakładanie kont służących podszywaniu się pod innych, a zwłaszcza członków Zespołu Plemion.
*W razie problemów z hasłem do konta na forum, zgłaszamy to tutaj: zgłoszenie.

2. Umieszczanie treści na forum
Zasady te dotyczą zarówno postów, nicków, podpisów, wiadomości prywatnych, sygnatur, awatarów, linków.

2.1. Język:

Wszystkie posty jak i inne treści umieszczane na forum muszą być napisane w języku polskim. Wyjątkiem jest sygnatura, gdzie dozwolone jest używanie języka angielskiego, jak również ogłoszenia publikowane przez Zespół Plemion, które kierowane są do osób władających językami obcymi.
Szanujmy innych Użytkowników forum pisząc posty czytelnie, przejrzyście, zachowując zasady ortografii.
Niedozwolone jest:
- pisanie treści WIELKIMI LITERAMI,
- pisanie "w TaKi SpOsÓb" lub też zamienianie głosek "ż", "rz", "sz" na "sh" (np. tesh), czy "ku" na "q" (np. qbek),
- nadużywanie funkcji kolorowania tekstu w wypowiedziach,

2.2. Zabronione jest umieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, nieprzyzwoitych, czyli:

Wulgarnych:
- wulgarnych (dotyczy to także treści częściowo ocenzurowanych, przekręconych i będących wulgaryzmami w językach obcych),
- zawierających wyrazy częściowo lub całkowicie wykropkowane, wygwiazdkowane, lub w inny sposób ocenzurowane, które automatycznie zostaną uznane za wulgaryzmy,
- cytowanie wulgaryzmów w swoich postach (każdy cytat stanowi integralną część wypowiedzi, a to użytkownik odpowiada za całą jej treść),

Obraźliwych:
- używanie w stosunku do innych Użytkowników wyrazów powszechnie uważanych za obraźliwe,
- okazywanie innym Użytkownikom pogardy, poczucia wyższości lub braku szacunku,

Nieprzyzwoitych:
- pornograficznych, nieprzyzwoitych, drastycznych lub ukazujących przemoc psychiczną lub fizyczną,
- wszczynanie kłótni, prowokowanie do nich lub systematyczne w nich uczestnictwo,
- wyśmiewanie uczuć religijnych innych użytkowników, notoryczne obrażanie forumowiczów bądź ich rodzin,
- umieszczanie treści propagujących faszyzm czy inne ustroje totalitarne.

2.3. Zabrania się spamowania, czyli:

- tworzenia kilku (dwóch lub więcej) postów pod sobą. Jeżeli po zapisaniu Użytkownik chce coś jeszcze dodać, może skorzystać z opcji "edytuj". Wyjątkiem jest ponowne odpisanie w danym temacie w celu zamieszczenia istotnych informacji, jednak nie wcześniej niż 24 godziny od ostatniego wpisu.
- powielania istniejących tematów (przed założeniem nowego tematu należy użyć wyszukiwarki oraz sprawdzić FAQ, w celu upewnienia się, że dany temat nie był już poruszany),
- pisania podwójnych lub niepotrzebnych postów,
- nabijania licznika postów poprzez notoryczne umieszczanie krótkich komentarzy nic nie wnoszących do dyskusji, celem zwiększenia sobie posiadanej ilości postów i podwyższenia rangi.

2.4. Niedozwolone jest offtopowanie, czyli:

- pisanie postów odbiegających od głównego tematu wątku oraz kontynuowanie dyskusji, która zeszła z tematu,
- wykorzystywanie forum do rozmów prywatnych, dialogów oraz monologów (w szczególności wszczynanie kłótni i prowokowanie negatywnych zachowań innych Użytkowników). Rozmowy tego typu należy prowadzić poprzez wiadomości prywatne.

2.5. Zakazane jest podszywanie się pod członków Zespołu Plemion. Zabronione jest również ocenianie wypowiedzi innych Użytkowników oraz ich komentowanie w sposób mający wyręczać obsługę forum, a także wypowiedzi w stylu "do zamknięcia", "do usunięcia", "za tę wypowiedź dostaniesz ostrzeżenie", "usuń wulgaryzmy" oraz inne mające rzekomo ułatwić pracę obsłudze.

2.6. Zabrania się umieszczania treści, które:

- generują określonej osobie zyski zarówno w postaci rzeczywistej jak i wirtualnej (np. w postaci linków referencyjnych, zwanych polecającymi). Dotyczy to w szczególności systemów zarobkowych i innych gier,
- reklamują inne gry, fora i portale,
- zawierają odnośniki do uciążliwych lub złośliwych stron.

2.7. Zabrania się naruszania prywatności Użytkowników, czyli:

- poruszania spraw związanych z blokadami i ostrzeżeniami w grze lub forum własnych czy też innych Użytkowników,
- zabronione jest zamieszczanie treści, które bez czyjejś zgody ujawniają dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane.

2.8. Zabronione jest komentowanie pracy Zespołu Plemion:

- zabrania się zakładania tematów oraz pisania postów dotyczących pracy Zespołu Plemion,
- wszelkie pytania, odwołania i skargi na pracę członków Zespołu Plemion, innych niż Pomocnik Moderatora, Moderator lub Supermodeator, należy zgłaszać jako pytanie do supportu, gdzie zgłoszenie zostanie skierowane do odpowiedniej osoby,
- Użytkownik ma także prawo złożyć zażalenie na pracę osób moderujących forum. Skarga musi dotyczyć zaniedbania obowiązków, nadużycia uprawnień lub złamania regulaminu albo netykiety. Skargi nie mogą być zgłaszane z przyczyn osobistych. Skarga na Pomocnika Moderatora oraz Moderatora zgłaszana jest do Supermoderatora, natomiast na Supermoderatora do Opiekuna ModTeamu.

2.9. Zabrania się oszukiwania i naciągania innych Użytkowników forum, a także zamieszczania metod obejścia regulaminu gry oraz forum (bądź namawiania do takich zachowań). Zakładanie tematów o treści np: "Szukam konta", "Oddam konto" jest zabronione. Surowo zabronione jest opisywanie metod wykorzystania bugów w grze. Również nie zakładamy tematów dotyczących błędów w grze, braku możliwości zalogowania się itp. Takie sprawy załatwiamy poprzez zgłoszenie do supportu.

2.10. Zabronione jest umieszczanie treści namawiających do łamania prawa polskiego (dotyczy to w szczególności prawa własności intelektualnej).

2.11. Zabronione jest umieszczanie treści łamiących Regulamin, a następnie edytowanie swojej wypowiedzi w celu uniknięcia kary.

2.12. Zakazane jest umieszczanie na forum obrazów w postaci linków do stron zewnętrznych, za wyjątkiem linków z gry Plemiona. Jedyną formą umieszczania zdjęć jest wstawianie ich na forum w formatach IMG, JPEG.

3. Środki dyscyplinujące

3.1. Członek Zespołu Plemion może wystawić ostrzeżenie za brak poszanowania dla regulaminu forum, regulaminów poszczególnych działów, netykiety oraz godności innych użytkowników, jak również za lekceważenie lub niestosowanie się do uwag i sugestii Zespołu Plemion.

3.2. Pierwszym ostrzeżeniem, które otrzymuje Użytkownik jest tzw. żółta kartka, która widnieje jako aktywna przez 7 dni od momentu otrzymania. Jeśli Użytkownik złamie regulamin ponownie, w czasie aktywnej żółtej kartki, otrzymuje wtedy tzw. czerwoną kartkę, która jest jednoznaczna z blokadą konta na 7 dni. W przypadku gdy jest to kolejna blokada, jej długość wynosi 14 dni. Każda następna blokada będzie nie krótsza niż wcześniej otrzymana.

3.3. W wyjątkowych przypadkach Użytkownik może zostać zablokowany bez ostrzeżenia, ale z podaniem konkretnego powodu. Blokada lub ostrzeżenie mogą też być zawieszone, albo zmieniony może być czas trwania blokady.

3.4. Użytkownik, który zauważył przejawy łamania regulaminu forum może i powinien zakomunikować ten fakt poprzez zaraportowanie posta lub wiadomości prywatnej. Jeżeli dostrzeżone zostało złamanie regulaminu gry, należy zgłosić to przez system supportu.

3.5. Użytkownik nie musi być uprzedzany przez Zespół Plemion o możliwości otrzymania ostrzeżenia lub blokady, ponieważ informacja ta jest zawarta w niniejszym regulaminie.

3.6. Użytkownikom, którzy pomimo otrzymania bana permanentnego, powracają na forum tworząc nowe konto, konta takie będą kasowane wraz ze wszystkimi postami. Dodatkowo niedozwolone jest umieszczanie na forum wiadomości w imieniu zbanowanych Użytkowników.

4. Inne ustalenia

4.1. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników forum, w tym Zespołu Plemion. Jednak osoby te są uprzywilejowane ze względu na funkcje, jakie pełnią i należą im się odpowiednie względy (ranga, większy awatar, sygnatura, podpis).

4.2. W sprawach spornych w kwestii interpretacji niniejszych zasad decyzja należy do Zespołu Plemion.

4.3. Sprawy dotyczące zachowania i relacji między Użytkownikami, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie regulują ogólnie przyjęte zasady netykiety.

4.4. Zespół Plemion zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z momentem publikacji.Zespół Plemion
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Status
Zamknięty.
Do góry