Wyniki ankiety: Minimalny odstęp między komendami?