Wersja 8.168

kmic

Mamuś Plemion (III)
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Aktualizacja 8.168


Drodzy Gracze,

aktualizacja gry do wersji 8.168 odbędzie się we wtorek 14 maja.

Zawiera ona drobną modyfikację jednego z punktów zasad gry oraz parę usprawnień dotyczących gry.

Zmiany i usprawnienia


Wyjaśnienie punktu 4.8 zasad gry
Punkt §4.8 zasad gry (dotyczący funkcji Zastępstwa) doczekał się paru zmian, aby lepiej wyjaśnić warunki i konsekwencje naruszenia zasad.
Obecnie punkt ten otrzymuje brzmienie:
"W przypadku korzystania funkcji "Zastępstwa" właściciel konta jest wyłącznie odpowiedzialny za wybór zastępcy i przyjmuje się, że zastępca działa ogólnie za jego zgodą. Dotyczy to każdej zmiany wprowadzonej na koncie lub przez konto, gdy zastępstwo jest aktywne. Zarówno pojedyncze jak i powtarzające się niewłaściwe wykorzystanie zastępstwa może skutkować karą dla wszystkich zaangażowanych kont. W gestii supportu gry leży zdefiniowanie niewłaściwego wykorzystania w konkretnych przypadkach."

I/LUB w filtrze raportów z walk
Raporty z walk otrzymają opcję I/LUB, aby umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie filtrów raportów.


Dodanie pozycji "razem" na ekranie przeglądu wojsk


Dodatek do ekranu ustawień świata
Na ekranie "Ustawienia świata" dodana informacja o tym, czy na danym świecie można atakować członków plemienia czy nie.

Kamienie milowe w wydarzeniu "Podróżujący handlarz"
W wydarzeniu "Podróżujący handlarz" dotychczas trzeba było osobiście odebrać nagrody za pokonanie kolejnych kamieni milowych na trasie. Teraz - jeśli gracz tego nie zrobi - zostaną one automatycznie odebrane w momencie zakończenia wydarzenia.

Feedback

Jeśli chcecie podzielić się z nami opinią na temat prezentowanych zmian, to zapraszamy do skorzystania z tego tematu.

Wasz Plemiona Team