Warunki zmiany zasad na starych światach

Bryfft

Emeryturka
Wynik reakcji
10
Drodzy Gracze,

Często na starych światach można dostrzec znaczne spowolnienie rozgrywki spowodowane mniejszą liczbą kont i jednocześnie występowaniem "szarych pól" wiosek barbarzyńskich, na przejmowaniu których skupiają się gracze (zamiast na walce między sobą). Podobnie cena monet/paczek na szlachcica robi swoje. Aby uprzyjemnić rozgrywkę zdecydowaliśmy się na zmienianie konfiguracji na światach dotkniętych tymi problemami. Ogólnie znany jest już zwyczaj zmniejszania wartości środków produkcyjnych szlachty. Postanowiliśmy jednak przygotować program o szerszym zakresie (a przy okazji wyjaśnić kilka już istniejących procedur), który ułatwi rozgrywkę do czasu, gdy zaimplementowane zostaną w kodzie gry inne rozwiązania.


Zakończenie rejestracji nowych graczy
Światy są sprawdzane co jakiś czas pod względem stopnia w jakim zajęta jest mapa. Na tej podstawie jest podejmowana decyzja o zakończeniu rejestracji. Informacja pojawia się na stronie głównej na kilka dni przed zamknięciem.


Obniżka ceny monet/paczek
Okresowo sprawdzamy światy w celu sprawdzenia potrzeb obniżenia cen szlachty. Nie ma potrzeby pisania do supportu w tej sprawie. Kryteria są następujące:

Obniżka do 50% początkowej ceny: zamknięty świat i liczba graczy poniżej 3000.
Obniżka do 30% początkowej ceny: zamknięty świat i liczba graczy poniżej 400.
Obniżka do 20% początkowej ceny: zamknięty świat i liczba graczy poniżej 200.


Wyłączenie możliwości restartu na świecie (także restartu po przejęciu przez innego gracza)
Okresowo sprawdzamy światy w celu sprawdzenia potrzeb wprowadzenia takiej zmiany. Nie ma potrzeby pisania do supportu w tej sprawie. Kryteria są następujące:

Świat musi mieć przynajmniej dwa lata a liczba graczy nie może być wyższa niż 400.


Usunięcie morale (jeżeli w ogóle jest włączone na świecie)
Ta zmiana może być wprowadzona tylko jeżeli poprosi o to w supporcie ktoś z założycieli dwóch największych plemion na świecie. Kryteria są następujące:

Restarty muszą być wyłączone wcześniej albo jednocześnie z tą zmianą, świat musi mieć przynajmniej trzy dwa lata, dwa największe plemiona muszą kontrolować przynajmniej 70% aktywnych wiosek na świecie. Gracze muszą zagłosować na "tak" by ta zmiana mogła być wprowadzona.


Komentarze można przedstawiać tutaj.

Pozdrowienia,
Wasz Plemiona Team
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:

Bryfft

Emeryturka
Wynik reakcji
10
W jaki sposób "wygrać świat"?
Procedura nie może być wszczęta bez wyraźnego zgłoszenia ze strony założyciela przodującego plemienia (ew. dwóch sprzymierzonych plemion). Kryteria są następujące*:

Gdy stosunkowo stary świat jest prowadzony przez plemię (ew. dwa sprzymierzone plemiona), które przez dłuższy czas posiada ogromną realną przewagę nad innymi pod względem liczby posiadanych wiosek (np. 85% posiadanych aktywnych wiosek) gra może zostać wprowadzona w fazę końcową, jeżeli zgłoszenie przodującego plemienia/plemion zostanie przyjęte jako zasadne. Tworzone jest wówczas głosowanie, w którym gracze mogą zdecydować czy świat powinien wejść w fazę końcową.

W fazie końcowej:
- rejestracja nowych graczy jest wyłączana (jeżeli nie była wyłączona do tej pory),
- cena monet/paczek na szlachtę jest obniżana o połowę w stosunku do aktualnej ceny,
- wyłączane są restarty (jeżeli do tej pory nie zostały wyłączone),
- wyznaczany jest czas 2 miesięcy.

Jeżeli w wyznaczonym okresie nie stanie się nic wielkiego o znaczeniu "ogólnoświatowym" (np. rozpad największego plemienia na kilka mniejszych, trwała zmiana na 1 miejscu itp.), to gra zostanie zakończona. Jeżeli jednak takie wydarzenie będzie miało miejsce, to termin zakończenia świata jest odsuwany o miesiąc. Przedłużanie takie może trwać tak długo, jak zmiany na świecie.
Jeżeli pod koniec ostatniego miesiąca (po przedłużeniu lub nie) nie nastąpi żadna istotna zmiana, to gracze są informowani, że gra zostanie zakończona w drugim tygodniu nadchodzącego miesiąca. Od tego momentu gra nie będzie już przedłużana, niezależnie od zmian jakie mogą jeszcze nastąpić. Po tym czasie serwer zostaje zablokowany i zamknięty (rankingi zostają zachowane i są dostępne do wglądu) a zwycięzcy świata cieszą się wieczną chwałą :).*Cała procedura dotyczy tylko światów bez ustawionych warunków zwycięstwa i/lub daty końcowej (np. nie dotyczy świata 52).
 
Ostatnia edycja:

jarq

Killer
Plemiona Team
Opiekun Projektu
Wynik reakcji
12
Aktualizacja zasad.

Usunięcie morale (jeżeli w ogóle jest włączone na świecie)
Zmieniamy wymóg dotyczący czasu trwania świata z trzech lat na dwa lata.