Tabela kar

Dyskusja w 'Regulamin' rozpoczęta przez użytkownika Bryfft, 20. Paź 2010.

Poleć tę stronę

 1. Bryfft

  Bryfft Emeryturka

  Dołączył:
  22. Sty 2007
  Wiadomości:
  6.355
  Docenione treści:
  10
  A. Multikonto(bez nielegalnych transportów/komend)(*)(**):
  1. Blokada trwająca 5 dni oraz anulowanie komend wojskowych.
  2. Użytkownik wybiera jedno konto, na którym chce kontynuować grę.
  3. Kasacja pozostałych multikont poprzedzona 14-dniową blokadą.
  4. Próba oszukiwania obsługi gry poprzez tworzenie kolejnych kont w trakcie trwania blokady prowadzi do zablokowania ich wszystkich na świecie, którego blokada dotyczy.

  B. Nielegalne transporty lub komendy bez multikonta:
  1. Blokada graczy wysyłających i otrzymujących nielegalne komendy / transporty trwająca 5 dni, bez ochrony wiosek przed atakami oraz anulowanie komend wojskowych.
  2. Odjęcie odpowiedniej ilości punktów od kont graczy, według wzoru znanego obsłudze gry.

  C. Multikonto oraz nielegalne transporty i/lub komendy(*)(**):
  1. W przypadku multikonta i nielegalnych akcji blokada graczy trwająca 5 dni, bez ochrony wiosek przed atakami oraz anulowanie komend wojskowych.
  2. Użytkownik wybiera jedno konto, na którym chce kontynuować grę.
  3. Odjęcie odpowiedniej ilości punktów od kont graczy, według wzoru znanego obsłudze gry.
  4. Kasacja pozostałych multikont poprzedzona 14-dniową blokadą.
  5. Próba oszukiwania obsługi gry poprzez tworzenie kolejnych kont w trakcie trwania blokady prowadzi do zablokowania ich wszystkich na świecie, którego blokada dotyczy.

  D. Niecenzuralna nazwa wioski/plemienia/obraźliwy opis zewnętrzny plemienia/opis osobisty:
  1. Blokada trwająca od 1 do 2 dni bez ochrony wiosek przed atakami.
  2. Nazwy wiosek/plemion profile osobiste/plemion ukazujące hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, nacjonalizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp:
  a) pierwsze wykroczenie - blokada trwająca 7 dni bez ochrony wiosek przed atakami,
  b) ponowne wykroczenie - kasacja konta na danym świecie poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed atakami,
  c) kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów - ban globalny.
  3. Za przewinienia dotyczące nazwy oraz opisu plemienia banowani są wszyscy założyciele plemienia.
  4. W uzasadnionych przypadkach obsługa gry może postanowić o wykluczeniu z gry w razie pierwszego wykroczenia.

  E. Zamieszczanie treści oraz linków pornograficznych w dowolnym miejscu w grze:
  1. a) Pierwsze przewinienie - blokada trwająca 7 dni bez ochrony wiosek przed atakami.
  b) Powtórne przewinienie, a także kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów = wykluczenie z gry (ban globalny).
  2. Zamieszczanie treści pornograficznych z udziałem dzieci, zwierząt, zawierających przemoc i tym podobnych - wykluczenie z gry na wszystkich światach (ban globalny).

  F. Niecenzuralny nick:
  1. Blokada do czasu, aż użytkownik zaproponuje nowy nick, trwająca nie krócej niż 1 dzień (24 godziny).
  2. Nicki ukazujące hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej – wykluczenie z gry na wszystkich światach (ban globalny).

  G. Obraza:
  1. Obraza innego gracza, wszelkie wulgaryzmy, zwroty uwłaczające godności (także przekręcone, czy ocenzurowane np. gwiazdkami) - w zależności od skali obrazy/wulgaryzmów: ostrzeżenie lub blokada na min. 24h bez ochrony wiosek przed atakami; kolejne wykroczenia skutkują coraz dłuższym czasem blokady.
  2. Obraza obsługi gry lub forum - od 3 do 7 dni blokady bez ochrony wioski przed napadami.
  3. Wielokrotna obraza obsługi gry lub forum - kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed atakami.
  4. Wyjątkowo uporczywe i\lub obraźliwe spamowanie systemu służącego do kontaktów z graczami, może doprowadzić do blokady możliwości komunikacji.

  H. Używanie obcych języków w grze:
  1. Wysyłanie wiadomości w obcych językach do innych graczy lub obsługi gry, tworzenie obcojęzycznych profili plemion lub graczy:
  a) pierwsze przewinienie – blokada trwająca od 1 do 2 dni bez ochrony wiosek przed atakami.
  b) ponowne przewinienie – blokada trwająca 7 dni bez ochrony wiosek przed atakami.

  I. Próba włamania/włamanie na cudze konto(**):
  1. Włamanie, udowodniona próba włamania (próba logowania się na cudze konto), czerpanie korzyści z włamania - blokada na 7 dni bez ochrony wiosek przed atakami.
  2. Druga próba włamania, drugie włamanie, ponowne czerpanie korzyści z włamania - kasacja konta włamywacza, poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed atakami.
  3. Kolejne próby włamania, udane włamanie, czerpanie korzyści z włamania - wykluczenie z gry na wszystkich światach (ban globalny).
  4. W razie wykrycia czerpania korzyści z włamania, gracz dokonujący włamania oraz gracze z nim powiązani (np. osoby atakujące wioski pokrzywdzonego gracza po dokonaniu włamania i wyprowadzeniu wojsk) mogą odpowiadać za to własnymi kontami i mogą im zostać odjęte punkty z tego tytułu na podstawie wartości osiągniętych korzyści.

  J. Komercyjne zastosowanie konta:
  1. Sprzedaż (kupno) konta, surowców, wojsk, wiosek, czasu i inne wykorzystanie konta w celach komercyjnych (a także próby podjęcia tych czynności, czyli np. wystawienie aukcji czy złożenie oferty, wysyłanie zapytań o chęć kupna/sprzedaży, ogłoszenie w profilu itp), wysyłanie reklam bez zgody InnoGames GmbH, sprzedawanie poradników do Plemion - wykluczenie z gry na wszystkich światach (ban globalny)
  2. Reklamowanie poprzez treści zawierające linki referencyjne do rożnych gier, portali czy systemów zarobkowych, których kliknięcie powoduje odniesienie jakichś korzyści w dowolnym systemie premiowym:
  a) Pierwsze przewinienie - blokada na 7 dni
  b) Kolejne przewinienie - kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniowym banem.
  c) Kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów = wykluczenie z gry (ban globalny)
  3.Wykorzystanie konta w celach reklamowych i\lub zarobkowych wykluczenie z gry na wszystkich światach (ban globalny)

  K. Nadużycie zastępstwa(*)(**):
  1. W przypadku naruszenia regulaminu przez konto będące na zastępstwie, jest ono blokowane na zasadach ogólnych.
  2. W razie stwierdzenia czerpania przez zastępcę korzyści pośrednich lub bezpośrednich w wyniku uchybień na koncie zastępowanym – obsługa gry może nałożyć blokadę na konto zastępcy, trwającą od 3 - 7 dni bez ochrony wiosek przed napadami.
  3. Przekroczona dozwolona długość zastępstwa (brak właściciela konta przez więcej niż 60 dni w okresie ostatnich 120 dni ) - kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniową blokadą konta zastępowanego, bez ochrony wiosek przed napadami.

  L. Wymuszenie blokady(*):
  Blokada na 7 dni bez możliwości ochrony wioski przed atakami.

  M. Wyłudzenie hasła:
  1. Wyłudzenie, wymuszenie, próba pozyskania hasła w inny podstępny sposób - wykluczenie z gry na wszystkich światach (ban globalny).
  2. Nakłanianie do łamania regulaminu, np. wiadomości typu "podasz mi swoje hasło?" nie zawierające np.: gróźb, szantażu lub przedstawiania się jako obsługa gry:
  a) pierwsze wykroczenie - blokada trwająca 3 dni bez ochrony wiosek przed atakami,
  b) ponowne wykroczenie - blokada trwająca 7 dni bez ochrony wiosek przed atakami,
  c) kontynuowanie procederu - kasacja konta na danym świecie poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed atakami.
  3. Rozpowszechnianie informacji o potencjalnej możliwości obejścia regulaminu (np. dzięki błędowi w grze):
  a) pierwsze wykroczenie - blokada trwająca 7 dni bez ochrony wiosek przed atakami,
  b) ponowne wykroczenie - kasacja konta na danym świecie poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed atakami,
  c) kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów - ban globalny.
  4. Powtórna próba wyłudzenia hasła – kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed napadami.

  N. Przekazanie hasła innym graczom w celu innym niż w punkcie O:
  1. Pierwsze przewinienie - blokada na 7 dni.
  2. Kolejne przewinienie - kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniową blokadą.
  3. Kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów = wykluczenie z gry (ban globalny).

  O. Oddanie konta z pominięciem procedury przekazania:

  Wykluczenie z gry na wszystkich światach (ban globalny).

  P. Groźba nie dotycząca świata gry(**):
  1. Pierwsze przewinienie - blokada na 7 dni bez ochrony wiosek przed napadami.
  2. Kolejne przewinienie - kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed napadami.
  3. Kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów = wykluczenie z gry (ban globalny)

  R. Podszywanie się pod obsługę gry:
  1. Pierwsze przewinienie - blokada na 7 dni bez ochrony wiosek przed napadami.
  2. Kolejne przewinienie - kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed napadami.
  3. Kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów = wykluczenie z gry (ban globalny).

  S. Używanie nielegalnych skryptów, korzystanie z programów automatyzujących grę (botów):
  1. Używanie nielegalnych skryptów / rozszerzeń przeglądarek / programów automatyzujących grę - blokada trwająca 7 dni bez ochrony wiosek przed napadami.
  2. Ponowne przewinienie skutkuje kasacją konta na danym świecie, poprzedzoną 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed napadami.

  T. Wyłudzanie/szantaż dotyczący punktów premium w plemiona.pl:
  1. Pierwsze przewinienie - kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniową blokadą.
  2. Kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów = wykluczenie z gry (ban globalny).

  U. Używanie rzekomych znajomości w obsłudze gry w celu wymuszenia konkretnego działania - braku ataków, ochrony, przyjęcia do plemienia(**):
  1. Pierwsze przewinienie - blokada na 3 dni bez ochrony wiosek przed atakami.
  2. Powtórne wykroczenie - kasacja konta na danym świecie, poprzedzona 14-dniową blokadą bez ochrony wiosek przed napadami.
  3. Kontynuowanie procederu na dowolnym ze światów = wykluczenie z gry na wszystkich światach (ban globalny).


  Ilości punktów do odjęcia za wykroczenia z działów B i C się sumują!
  Jeżeli ilość punktów do odjęcia stanowi minimum 70% całkowitej posiadanej liczby punktów to konto nie może zostać odblokowane, co najwyżej dostaje możliwość restartu konta (rozpoczęcia od nowa z jedną wioską).
  Blokady, które nie są zdejmowane automatycznie, są zdejmowane ręcznie przez obsługę gry w dniu końca kary, z zastrzeżeniem, że zaakceptowano karę (w przypadku nielegalnych akcji), przypomniano o odblokowaniu konta nie wcześniej niż w dniu upływu kary i nie jest to blokada z kasacją konta.


  (*) Druga blokada konta za dowolne wykroczenie z tego punku jest równoznaczne z blokadą stałą na danym świecie (blokada 14 dni, później kasacja konta).

  (**) Ulega przedawnieniu po 6 miesiącach od dnia odblokowania.


  Naruszenie regulaminu, za które kara nie jest wyszczególniona w tabeli kar, będzie rozpatrywane indywidualnie przez członka obsługi gry nakładającego blokadę na konto.