System tzw. "Jednostki Wojskowej (JW)"

  • Rozpoczynający wątek Generał Wojny Absolutnej
  • Data rozpoczęcia
Status
Zamknięty.

Generał Wojny Absolutnej

Guest
System prowadzenia plemienia charakteryzujący się scentralizowaną władzą i szeregu osób wykonujących wszelkie prace organizacyjne, rozumiane w bardzo szerokim zakresie. Prowadzone w duchu dyscypliny, dzięki czemu ma prawo "zahartować" się do czasu wojen, przy umiejętnym dowodzeniu.

System Jednostek Wojskowych (JW).
1. Hierarchia oraz pojęcia w JW.

Gracz - Zwykła gracz, neutralna względem JW.

Kandydat - Osoba która wysłała zgłoszenie do JW, bądź są prowadzone z nią rozmowy dotyczące rekrutacji do JW (może zostać wyselekcjonowana przez rekrutanta).

Rekrut - Kandydat który został przyjęty na etap selekcyjny(weryfikacyjny) do JW. Może zostać wyrzucony podczas tego etapu (może zostać zaproszona/y przyjęta/y przez DJW/ZDJW bądź osoby do tego wyznaczone/upoważnione).

Żołnierz - Rekrut który przejdzie etap weryfikacyjny (spełnia wszystkie wymogi, jakie Wojsko stawia przed Żołnierzami, Rekrut zostaje awansowany na Żołnierza, tylko i wyłącznie przez DJW bądź ZDJW).

Rekrutant - żołnierz wyznaczony przez DJW, szukający kandydatów z zasadami "systemu rekrutacji".

Dyplomata – żołnierz należący do sztabu upoważniony m.in. do prowadzenia rozmów z dyplomatami innych plemion, z polecenia DJW bądź ZDJW (DJW oraz ZDJW również pełnią rolę Dyplomatów).

Analityk - żołnierz który jest tzw. „prawą ręką” szefa sztabu. Pomaga przy analizowaniu informacji od wywiadu/dyplomacji, analizuje okoliczności które wymagają nadzoru, szybkość/nieudolność rekrutacji itd. Zadania o bardzo szerokim zakresie wyznaczane są przez szefa sztabu, który to określa teatr działań analityka, lecz zgodnie z funkcją wynikającą z nazwy.

Szef Wywiadu - zajmuje się stacjonarnie pracą wywiadowczą, zdobywaniem agentów, zdobywając cenne informację pisząc z członkami innych plemion, bądź podrzucając niepewnych umiejętnościowo kandydatów/rekrutów do innych plemion na kontynencie, którzy w ten sposób mogą udowodnić swoją wartość, przestrzegając "systemu wywiadu". Pracuje bezpośrednio z DJW bądź ZDJW (nie że sztabem).

Szef Sztabu - żołnierz odpowiedzialna za efektywność sztabu. Rozkazy, polecenia bądź zadania otrzymuje od DJW lub ZDJW, i przekształcając je w formę rozkazów, wydaje polecenia danym członkom sztabu, którzy działają w dziedzinie z którą jest powiązane zadanie. Nadzoruje ich pracę (DJW/ZDJW również mogą pełnić funkcję Szefa Sztabu).

Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej(ZDJW) - Oficjalny zastępca i pomocnik DJW.
Posiada wszystkie prawa ale i obowiązek podporządkowaniu się DJW oraz wypełniania jego rozkazów i poleceń.

Sztab Wojskowy - Oficerowie wyznaczeni przez DJW bądź ZDJW do pełnienia danych funkcji organizacyjnych (sztabowych).

Do sztabu można trafić:
a) Będąc oficerem.
b) Będąc wcielonym do sztabu tymczasowo (czekając na awans i stałą posadę bądź odwołanie,- zależnie od spisywania się i wykonywania swoich obowiązków).
Żołnierze służący w Sztabie muszą być Oficerami.
Sztab obowiązkowo posiada - Co najmniej jednego rekrutanta, dyplomatę, oraz szefa sztabu (funkcję tą również może pełnić DJW bądź ZDJW)

Sztab nieobowiązkowo może posiadać - co najmniej jedną stratega i inne stanowiska wprowadzone przez DJW, ZDJW bądź Szefa sztabu po poprzedniej akceptacji DJW bądź ZDJW.

Dowódca Jednostki Wojskowej(DJW)

Jednostka Wojskowa (JW), działająca w pierwszym etapie na jednym kontynencie, w której najwyższą funkcję pełni DJW.
Posiada co najmniej jeden swoisty sztab.

Wojsko - obejmuje całość JW, wyznacza priorytety, ustala dyplomację na poziomie światowym/między kontynentalnym, odpowiada za nadzorowanie szkolenia dowódców, przestrzegania dyscypliny/zasad/regulaminu, obejmuje całość obowiązków.
Obowiązkowo posiada Sztab Operacyjny.
Nieobowiązkowo Sztab Dyplomatyczny/Analityczny/Wywiadowczy.

Sztab Operacyjny (d/s planowania) - Najwyższy hierarchicznie sztab, zrzeszający DJW, ZDJW i zasłużonych oficerów z wielkimi umiejętnościami i niezbędną przenikliwością do analizy/planowanie zagrywek strategicznych.


Sztab Operacyjny posiada Dowódcę (DSO), którym jest twórca systemu, oraz zastępcę (ZDSO).

DSA, DSD, DSW jest DJW bądź ZDJW wyznaczony przez DSO.

Sztab Analityczny (d/s analizy) - Zrzeszenie wszystkich Żołnierzy pełniących ważniejsze funkcje sztabowe, wyznaczonych przez Dowódców swoich jednotek.
Sztab Analityczny stanowi pomoc dla Sztabu Operacyjnego, będąc mu podporządkownym.

Sztab Dyplomatyczny(d/s dyplomacji) - Zrzeszenie wszystkich Dyplomatów że sztabów, którzy mogą wymieniać się spostrzeżeniami w sprawie sytuacji światowej i stosunków pomiędzy danymi plemionami.

Sztab Wywiadowczy (d/s wywiadu) - Zrzeszenie wszystkich Żołnierzy z funkcją d/s wywiadu, którzy w późniejszym etapie gry, przy skoncentrowanej sytaucji mniejszej liczby wrogów, mogą połączyć własne siły dla zdobywania bardziej przejrzystych informacji.

Poza tymi pojęciami, mogą wystąpić też pojęcia Szefów/Grup Bojowych, złożonych z najlepszych graczy danych JW, tworzących "grupy specjalne/bojowe" liczące od 4 - 8 graczy, podporządkowanych DSO/DJW. Pojęcie niezwykle szerokie, i na ten etap nie ma sensu go omawiać, gdyż i tak jego struktura i wszystko z nim związane będzie otoczone tajnością w związku z charakterem i ograniczonym teatrem działań tych jednostek.

2. System Rekrutacji.
System rekrutacji reguluje kwestie związane z metodami rekrutacji.
Metody rekrutacji:
a) Poprzez zgłoszenia z odpowiedziami na pytania zamieszczonymi w szablonie.
b) Poprzez wyszukiwanie/wyłapywanie najlepszych graczy z kontynentu (bądź z terenu jakie obejmuje teren działań JW).

a) i b) - Pytania muszą dotyczyć wieku, doświadczenia, motywacji.
Mogą dotyczyć innych wymogów, narzucanych przez DJW bądź ZDJW.

b) Najlepsi gracze wyłapywani przez DJW lub osób do tego wyznaczonych przez DJW.
Sposobem statystycznym (gracze top na XX kontynencie) bądź graficznym (który na dłuższą metę będzie wymagany, gdyż pozwoli zauważyć i rekrutować zdolnych graczy startujących dużo później, na obrzeżach).

Sposobem graficznym - spoglądać na mapę, sprawdzać punkty graczy, i rozmawiać z "wyróżniającymi" się graczami, zapoznając się z ich doświadczeniem na tw-stats.

Dot. Sposobu Graficznego i Statystycznego - Wysłać pierwszą wiadomość opracowaną wg. swojego wzoru, bądź zapożyczoną od wzoru chociażby innego Dowódcy.

np. "Witaj,
Piszę do Ciebie z powodu naboru prowadzonego przez Jednostkę Wojskową Kontynentu XX. Powodem dla którego otrzymujesz wiadomość jest Twój szybki rozwój na tle sąsiadów.
W JW mogą sobie poradzić tylko najlepsi gracze, i tylko takich szukamy. Gra w JW to wielkie wyzwanie, ale i wielka przygoda, która pozwala na poznanie wielu ludzi oraz umożliwa grę z ludźmi na poziomie, w plemieniu z określonym i sprawnie działającym systemem który umożliwia wykorzystywanie 100% potencjału.

Jeżeli uświadomiłeś sobie że JW to najrozsądniejszy wybór dla mądrego gracza który szuka wyzwań, to nim staniesz się Rekrutem, musisz wysłać zgłoszenie z odpowiedziami na pytanie:
1. Ile masz lat?
2. Napisz o swoim doświadczeniu w grze (dobrze widziane linki z tw-stats).
3. Dlaczego My?

Po weryfikacji, do 24h dostaniesz zaproszenie bądź Twoje zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Pozdrawiam,
Dowódca/Rekrutant Jednostki Wojskowej Kontynentu xx"

Przykładowy szablon:
"1. Ile masz lat?
2. Napisz o swoim doświadczeniu w grze (razem z linkami z tw-stats).
3. Dlaczego My?"

3. Etap Wcielenia(Rekrut - Żołnierz).
Etap trwający co najmniej 2 tygodnie. DJW może awansować rekruta na Żołnierza (oficjalnego członka Jednostki Wojskowej/Wojska) tylko i wyłącznie wtedy gdy ma co do jego umiejętności i lojalności całkowitą pewność. Jeżeli osoba jest niepewna, zbyt niedojrzała, etap wcielenia może zostać zakończony wyrzuceniem rekruta.

Żołnierz jest pełnoprawnym i docelowym graczem w JW, któremu przysługuje pełnia praw i gama stanowisk w których może się wykazać.

4. System funkcjonowania JW na szczeblu centralnym.
JW funkcjonuje wg. Systemu o hierarchicznej strukturze organizacyjnej, zakładającej tzw. „Sztab” odpowiedzialny za szereg działań, pełniący role bliską rządowi.
Władza scentralizowana jest w DJW który odciąża swoje obowiązki dzieląc ją z ZDJW. Wykonawcami rozkazów DJW oraz ZDJW jest sztab, który zajmuje się zarówno sprawami wewnętrznymi (w JW) oraz zewnętrznymi (wszelkie działania wykraczające poza JW). DJW i ZDJW są w takim razie nadzorcami, sędziami oraz pomysłodawcami których zadaniem jest umacniać pozycję JW.
 

Lubieżny Mietek

Zwiadowca
Wynik reakcji
106
Kolego rozpisałeś się a i tak 98% ludzi którym zachciało się tu zalogować, nie przeczyta Ci tych wypocin ;)

Brawo za chęci i ambicje, ale nic z tego nie będzie, nie jesteśmy śmiesznymi niemcami którzy przez swoją dyscypline w każdym aspekcie życia stają się jej niewolnikami. Chcesz to zrobić w Polsce, a tutaj ludzi myślących wolnościowo ("będę robił co chce i co mi zrobisz ?") z przeogromnym ego(często mającym podstawy ku temu), którzy cały Twój plan spalą na starcie jest całe mnóstwo ;)

Dalej, jeśli nawet z tym wystartujesz ze sporą ekipą i Jeśli posiadasz sporą charyzme, większość obowiązków i tak spadnie na Ciebie aż do momentu, że nawet siedząc 24h byś tego nie ogarnął :)
 
Ostatnia edycja:

DeletedUser175277

Guest
Popieram kolegę wyżej.
To nie nadaje się do gry internetowej :) jak nadejdzie 3 wojna światowa pisz szybko do rządu na pewno im się to przyda ;)
 

LegendNeverDies

Guest
Nawet nie przeczytałem tego , ale serio żeby zarządzać plemieniem każdy , ale to każdy musi cię choć trochę szanować i na pewno nie mogą to być osoby z pierwszej łapanki , a ekipa z którą grasz/grałeś pare lat... ale bez przesady z takimi planami ^^

Zbyt dużo sobie utrudniasz człowieku gra to jeden schemat robienie akcji plemiennych , odbudowa wojsk i koło się zatacza.. a takie plany nie mają sensu każdy kto gra pare lat wie co z czym się je.
 

DeletedUser159480

Guest
Wszystkie pięknie.. ale w teorii. Jak to działa w praktyce? Wrzuć jakieś linki do światów, gdzie prowadzisz Plemię tym systemem albo jesteś jego realną częścią. To co opisałeś ładnymi słowami jest całkiem sensowne, ale trudno nie zgodzić się tutaj z postem Lubieżnego Mietka.
 
Status
Zamknięty.