Świat 13 / Plemiona 4.0

Status
Zamknięty.

JGarner

Mamusia Plemion / HCM
Drodzy gracze!

Tutaj kilka szczegółów co do ulepszeń na świecie 13 i 14:

1. W kuźni aktywna będzie kolejka prowadzenia badań.
Dla właścicieli konta premium dostępna będzie możliwość zlecenia badania nawet do pięciu technologii. Będzie to funkcjonowało podobnie, jak kolejka budowy w ratuszu.

2. Nowy ranking pokonanych przeciwników
Dopasowano obliczanie średniej ważonej, poprzez lepsze uwzględnienie różnych wartości wojsk ofensywnych oraz defensywnych.

Jednostka / punkty agresora / punkty obrońcy
Pikinier / 4 / 1
Miecz / 5 / 2
Topornik / 1 / 4
Łucznik / 5 / 2
Szpieg / 1 / 2
Lekka kawaleria / 5 / 13
Łucznik na koniu / 6 / 12
Ciężka kawaleria / 23 / 15
Taran / 4 / 8
Katapulta / 12 / 10
Rycerz / 40 / 20
Szlachcic / 200 / 200

3. Osady koczowników
Osady koczowników to "opuszczone wioski", które od samego początku będą rozsiane po mapie. Pojawiają się one tak samo, jak nowi gracze jako małe wioski i ciągle rosną. Te wioski mozna podbijać, dokładnie jak każdą inną wioskę. Szczególnie warte uwagi jest, że każda taka osada koczowników ma coś charakterystycznego, np.:

* więcej surowców na godzinę
* wzrasta tempo szkolenia jednostek
* więcej miejsc w zagrodzie


Osady koczowników będa się graficznie wyróżniały od innych i można z zewnątrz rozpoznać, którą z dodatkowych funkcji posiadają. Na jednym świecie może być maksymalnie 10% osad koczowników.

4. wioski barbarzyńskie
Wioski barbarzy?skie to by?y dotychczas wioski odebrane graczom, ktorzy z?amali kti?1ry? punkt regulaminu i zostali ukarani odj?ciem punkti?1w w postaci utraty wiosek. „Opuszczone wioskiâ€o b?d? si? teraz te? nazywa?y wioskami barbarzy?skimi. W?a?nie takie wioski barbarzy?skie rosn? ci?gle do pewnego momentu, tak ?e po pewnym czasie stan? si? atrakcyjnym celem do podbicia.

Te wioski samoczynnie rozbudowuj? budynki oraz badaj? technologie. W tym celu nie zostaj? zu?yte ?adne surowce. Badania oraz rozbudowa budynki?1w jest zgodna z wymogami do ich przeprowadzenia, ilo?c miejsc w zagrodzie oraz pojemno?c spichlerza.

5. Rycerz
G?i?1wnym celem zmian jest rycerz. Zosta? bardziej wintegrowany w gr? oraz wystylizowany na bohatera. Ma on byc pomocny nie tylko w pierwszym, ale te? w ?rodkowym stadium gry.

Mo?na b?dzie budowac piedesta? w ka?dej wiosce. W ten sposi?1b mo?na przemieszczac rycerza z wioski do wioski. Przemieszczenie trwa dok?adnie tyle samo czasu, ile trwa wytworzenie nowego rycerza. W ten sposi?1b ju? nie trzeba zabijac biednego rycerzyka, by mi?1c wytworzyc nowego w innej wiosce.
Rycerz mo?e znale?c ri?1?ne przedmioty w czasie napadania na inne wioski. (czytaj w temacie zbrojownia).

6. Zbrojownia
Za piedesta?em znajduje si? zbrojownia, w kti?1rej mo?na zźpatrzyc rycerza w ri?1?ne przedmioty. Rycerz mo?e nosic tylko jeden przedmiot. Jednak?e mo?na zmieniac ten przedmiot na inny.

Przedmioty te ulepszaj? jednostk?. Jednostki ofensywne otrzymuj? 30% wi?cej si?y napadu oraz 20% wi?cej si?y obrony. Szpiedzy mog? wyszpiegowac wojska przeciwnika, kti?1re znajduj? si? poza wiosk?. Tarany oraz katapulty otrzymuj? 100% wi?cej si?y napadu, a szlachcic znosi poparcie o minimum 30 (zamiast 20).

Je?eli wi?ksza ilo?c graczy razem broni jednej wioski, dzia?aj? wtedy wszystkie przedmioty, ale si?a obrony nie jest sumowana.

Znalezienie przedmiotu jest te? po??czone z rankingiem pokonanych przeciwniki?1w, aktywny gracz b?dzie potrzebowa? oko?o 2 tygodni do odnalezienia pierwszego przedmiotu, mniej aktywni gracze najpi?1?niej po sze?ciu tygodniach.

----------------------

Wgl?d do zbrojowni:

 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Status
Zamknięty.