#dyskusja

  1. xK0TeLx

    Dyskusja o sytuacji na świecie 164

    mój lepszy i prawdziwy