Wyniki wyszukiwania

  1. Jak najlepiej zbierać surowce?

    Ja dla ścisłości zaznaczę, że równy podział czasowy nie jest najefektywniejszą możliwą strategią, ale jest jej relatywnie bliski, i tym bliższy im więcej maksymalnej ładowności jest (różnica pomiędzy strategiami to mniej niż 300 surowców na godzinę od 10k maksymalnej ładowności). Problem z...
Do góry