Paweł Katalończyk

Podpis

47-A.I.; 55-Berety - wygrana; 71-Kr.Kr.; 91-P! - wygrana; 99-PHLL/Pis-ka - wygrana; 101-PHLL - wygrana; 105-P! - wygrana; 109 - HGH(PH) -wygrana; 112-ŁPK - wygrana; 113-PHLL - wygrana; 117 - ZBT- wygrana; 125 - PHLL(PHSS); 129 - Berety/Miniomki; 133 - SPEED-wygrana; 137- Pi-ska - wygrana; 141 - Wydry/Bellum - wygrana; 143 i 145 wygrana; 147 - SPEED - wygrana<luzik>

Osiągnięcia

  1. 1

    Użytkownik Forum